Menu
X
Profil lekara
  
220 Pregleda stranice

Godine 1986. diplomirao je na Medicinskom fakultetu, a 1995. godine je položio specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnom ocenom. Godine 2007. stekao je Titulu Primarijusa medicinskih nauka.

Godine 2010. je stekao akademsko zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom Fakultetu u Beogradu odbranom doktorske disertacije : Primarni nehočkinski limfomi slezine : kliničke odlike, histopatološko – imunofenotipske karakteristike i prognoza.

 

Internista Beograd

Kvalifikacije
  • Ordinacija/Ustanova
  • Obrazovanje
  • Residency
  • Jezik (Languages)
Specijalnosti
image

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana