Primarijus dr Dragan Vulović

Dragan Vulovic
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, jedini u svetu koji je
  • objavio preko 80 stručnih radova iz oblasti medicinske rehabilitacije u svetski priznatim časopisima, na Evropskim kongresima medicinske rehabilitacije, Mediteranskim kongresima i Nacionalnim kongresima medicinske rehabilitacije u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Bosni Hercegovini
  • uz nameštanje Atlasa dr Dragan Vulović ima svoj metod za nameštanje pršljenova kičme zglobova ligamenata i mišića
  • završio Medicinski fakultet u Beogradu, spec. fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1987.
  • specijalizirao tehniku nameštanje Atlasa po metodi koju je patentirao R. C. Schümperli
  • ima licencu za rad Lekarske Komore Srbije br. 100737
  • bavi se kliničkim radom i istraživanjima raznovrsnih neuroloških stanja, reumatološkim problemima, svim deformitetima kičme punih 30 godina
  • 1977. postao primarijus, najviše zvanje koje može da dostigne lekar u radu na klinici
  • Autor je 6 udžbenika koje koriste u Srednjim medicinskim školama, Višim medicinskom školama i na Fakultetu za estetiku i negu tela
  • predavač u Srednjoj i Višoj medicinskoj školi za predmete Kineziterapija, Kineziologija, Osnovi kliničke medicine, Anatomija, Manuelna masaža
  • predavač na Fakultetu za estetiku i negu tela, predmeti Hidroterapija, Wellness , SPA

Radi Nameštanje atlasa u Balans Medika Centru u Beogradu.

fizikalna medicina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *