Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Prof. dr Dejan Čubrilo

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001. godine, magistrirao 2006. godine i doktorirao 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu iz oblasti fiziologije fizičkog opterećenja. Specijalizaciju medicine sporta je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspehom. Specijalizirao je Informacionu Medicinu na Naučno Istraživačkom Institutu “Informacione Medicine” – Kiev 2015. godine. Radio je kao asistent-pripravnik na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kao klinički lekar na odeljenju dečije hirurgije (urologije) Instituta za majku i dete u Beogradu do 2002. godine. Radio je kao lekar opšte medicine u DZ Mladenovac, a nakon toga prelazi u Republički zavod za sport u kome je radio do 2006. godine. Zaposlen je na Fakultetu za sport i turizam TIMS, Univerzitet Educons, Katedra za fiziologiju i Medicinu sporta, kao i Profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, Katedra za eksperimentalnu fiziologiju i Medicinu sporta, poslediplomske, doktorske i specijalističke studije.

Centar Dr Čubrilo

Miklošićeva 11, Beograd

tel: 060 55 77 431

centar@drcubrilo.com