Prof. dr Ranko Rajović

Neuroendokrinolog. Magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka, osnivač MENSE Srbije i odseka za darovite NTC (Nikola Tesla centar), član Borda direktora svetske MENSE i predsednik Komiteta svetske MENSE za darovitu decu. Autor je programa NTC sistema učenja, koji predstavlja praktičnu primenu neuronauka u pedagogiji i koji se sprovodi u preko 20 država Evrope. Dobitnik je godišnje nagrade Mense International za doprinos razvoja društva u celini.

srednja medicinska Novi Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post