Mediko

Lekari · August 25, 2023

Dr Ivan Đurić

Dr Ivan Đurić je lekar opšte prakse. Završio je osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  Bogato iskustvo je stekao u Domu zdravljaj u Boru, radeći kao lekar opšte prakse i lekar hitne pomoći. Trenutno radi u poliklinici Vaša kuća zdravlja.

Kod dr Ivana Đurića možete zakazati opšti pregled, tumačenje laboratorijskih nalaza i EKG.

Član je Lekarske komore Srbije.

Od 2017. godine sa suprugom dr Ivanom Cerovinom Đurić piše blog savetilekara.rs u cilju da pomogne i objasni medicinske probleme ljudima koji se ne bave medicinom.