Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Nela Garčević

Dr Nela je doktor stomatologije, akupunkturolog. Završila je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. U evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u Beogradu bila je na usavršavanju iz oblasti tradicionalne kineske medicine i akupunkture. Usavršavanje iz oblasti Integrativne medicine i akupunkture završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master akadamske studije Ishrana i suplementacija završila je na fakulteu medicinskih nauka u Kragujevcu.

Od 2017. do 2019. godine radila je kao doktor stomatologije, akupunkturolog  u ordinaciji Akudenta. Od jula 2019. godine radi u SGAO dr Garčević na mestu akupunkturologa.