Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Fentanil transdermalni flaster kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

fentanil transdermalni flaster kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

Zaštićeno ime leka: VICTANYL

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH; Luye Pharma AG, Island;
Nemačka; Nemačka

DDD: 1,2 mg

Indikacija: 1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
– kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Napomena o leku: Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.