Fizikalnu
medicinu praktikuju fizioterapeuti kod oboljenja mišića i kostiju.
Ujedno osposobljeni su da nas nauče i odgovarajućim vežbama
radi poboljšanja našeg zdravstvenog stanja. Na fizikalnu terapiju
možete otići uz terapiju prepisanu od strane lekara ili
samostalno.
Metode
koje se koriste u fizikalnoj medicini mogu biti: prirodne (voda,
vazduh, sunce, pokret, korišćenje mineralnih voda i lekovitih
blata) ili veštačke (svetlosni talasi, električna struja ali i
razni drugi oblici energije dobijeni na veštačke načine).
Domen
pomoći fizikalne terapije je velik tako da ona: otklanja bol ili ga
smanjuje, poboljšava kretanje, poboljšava lokalnu cirkulaciju,
povećava elastičnost mekih tkiva, pomaže kod oporavka posle
sportske povrede, sprečava postupak operacije i otklanja svaku
varijantu invalidnosti, deluje preventivno u održavanju ravnoteže
tela i njegove elastičnosti, kao terapija kod hroničnih bolesti
(dijabetesa, bolesti srca ili artritisa), posle porođaja i u
kontrolisanju mokraćne bešike.
Fizioterapeuti i specijalist
(primarijus) u ordinaciji za fizikalnu medicinu u Beogradu učiniće
sve da Vas oslobode bola i napetosti u mišićima kao i bola u
kostima.
Fizikalna medicina je oblast kojom se ovi lekari bave u Beogradu. Fizikalna terapija Beograd.
[post_grid id=’2162′]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *