Mediko

FIZIKALNA MEDICINA BEOGRAD

Fizikalnu medicinu praktikuju fizioterapeuti kod oboljenja mišića i kostiju.

Ujedno osposobljeni su da nas nauče i odgovarajućim vežbama radi poboljšanja našeg zdravstvenog stanja. Na fizikalnu terapiju možete otići uz terapiju prepisanu od strane lekara ili samostalno.

Metode koje se koriste u fizikalnoj medicini mogu biti: prirodne (voda, vazduh, sunce, pokret, korišćenje mineralnih voda i lekovitih blata) ili veštačke (svetlosni talasi, električna struja ali i razni drugi oblici energije dobijeni na veštačke načine). Domen pomoći fizikalne terapije je velik tako da ona: otklanja bol ili ga smanjuje, poboljšava kretanje, poboljšava lokalnu cirkulaciju, povećava elastičnost mekih tkiva, pomaže kod oporavka posle sportske povrede, sprečava postupak operacije i otklanja svaku varijantu invalidnosti, deluje preventivno u održavanju ravnoteže tela i njegove elastičnosti, kao terapija kod hroničnih bolesti (dijabetesa, bolesti srca ili artritisa), posle porođaja i u kontrolisanju mokraćne bešike. Fizioterapeuti i specijalist (primarijus) u ordinaciji za fizikalnu medicinu u Beogradu učiniće sve da Vas oslobode bola i napetosti u mišićima kao i bola u kostima.

Fizikalna medicina je oblast kojom se ovi lekari bave u Beogradu. Fizikalna terapija Beograd.