Menu
X
  • image
About Us
  
60 Pregleda stranice

Ordinacija poseduje aparat za kompletnu analizu zdravstvenog stanja celog tela tzv. AMSAT ili kompjuterizirana elektrodermalna funkcionalna dijagnostika gde se može za 3 do 10 min dobiti kompletna slika celog tela sa kompjuterskim prikazom obolelih organa ili regiona tela čak i 2 godine pre nego što ta oboljenja postanu manifestna.

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana