Menu
X
About Us
  
87 Pregleda stranice

Intervencije u ordinaciji Dr Smiljanića uključuju: specijalistički pregled, kompletnu preoperativnu pripremu, hiruršku intervenciju, PH verifikaciju, postoperativno praćenje i sve kontrole.

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana