Menu
X
About Us
  
68 Pregleda stranice

Specijalistička internističko-kardiološka ordinacija Sveti Jovan opremljena je kompletnom savremenom neinvazivnom dijagnostičkom aparaturom, koja može da prikaže potpunu sliku i stanje kardiovaskularnog sistema, kao i da otkrije početne promene i poremećaje.

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana