Menu
X
  • image
About Us
  
94 Pregleda stranice

U svom radu Poliklinika NEOLAB prati najnovija dostignuća iz oblasti ispitivanja vezanih za medicinsku biohemiju, kliničku mikrobiologiju, imunologiju, virusologiju, patologiju učestvujući na seminarima, simpozijumima, kongresima, sajmovima i drugim stručnim skupovima na kojima se tretira oblast delatnosti Poliklinike NEOLAB i menadžment kvalitetom Poliklinike NEOLAB.

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana