Menu
X
About Us
  
124 Pregleda stranice

Poliklinika Vujović je počela sa radom 2000. godine. Tokom godina su se menjali lekari i specijalnosti (neurologija, fizijatrija, psihijatrija), ali osnovne delatnosti ORL i ortopedija, kao i dr Aleksandra Vujović i dr Zoran Vujović, koji su i osnivači poliklinike nisu i od početka su sa svojim pacijentima.

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana