Menu
X
About Us
  
124 Pregleda stranice

Pedijatrija, Interna medicina, Urologija, Gastroenterologija, Endokrinologija, Radiologija, Vaskularna hirurgija, Otorinolaringologija, Dermatologija, Neuropsihijatrija ,Ortopedija, Fizijatrija;
Sistematski pregledi;
Laboratorijske analize
“Put do izlečenja je kraći uz Nas” Vitas medicina

  • Akreditacija
  • Sertifikati
Specialities

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana