Menu
X

Internista Beograd

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja izučava dijagnostiku i nehirurško lečenje odrasle osobe(unutrašnjih organa) kao celine a ne samo organa po naosob.

Subspecijalizacije interne medicine su: kardilogija, endokrinologija, gastroenterohepatologija, hematologija, nefrologija, pulmologija, reumatologija.
Posle anamneze i fizikalnog pregleda, lekari i specijaliste u internističkoj ordinaciji u Beogradu, postaviće Vam diferencijalne dijagnoze posle kojih se ćete biti upućeni na dalja laboratorijska ispitivanja, metode vizualizacije rentgen dijagnostike, ultrazvuk, CT, NMR. Ponekad je, da bi se odredila dijagnostika, potrebno uraditi i biopsiju patološki izmenjenog tkiva i njegova hispatološka obrada.

Lista internista u Beogradu i lekarskih ordinacija u kojima rade.

 • Prim. dr sci. med. Rajko Milošević Prim. dr sci. med. Rajko MiloševićGodine 1986. diplomirao je na Medicinskom fakultetu, a 1995. godine je položio specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnom ocenom. Godine 2007. stekao je Titulu Primarijusa medicinskih nauka. Godine 2010. je stekao akademsko zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom Fakultetu u Beogradu odbranom doktorske disertacije : Primarni nehočkinski limfomi slezine : kliničke odlike, histopatološko – imunofenotipske ...
 • Dr Jasmina Kosanović Dr Jasmina KosanovićGodine 2000. završila je medicinski fakultet u Beogradu gde je 2008. godine položila Specijalistički ispit iz Interne medicine. Radi u Domu zdravlja Dr Ristić.   Internista Beograd
 • Dr Olivera M. Nikolić Dr Olivera M. NikolićMedicinski fakultet završila i pecijalizaciju iz Interne medicine završila je u Banjaluci. Užu specijalizaciju iz kardiologije završila u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima.   Internista Beograd
 • Prof dr Goran Rađen Prof dr Goran RađenGodine 1985. završio je medicinski fakultet u Beogradu. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1994. godine, a 1999. godine je doktorirao. Dugogodišnji je načelnik kardiološkog odeljenja Klinike za kardiologiju VMA i načelnik Internističkog odeljenja Opšte bolnice MEDIGROUP.   Internista Beograd
 • Dr Aleksandar Obradović Dr Aleksandar ObradovićMedicinski fakultet u Beogradu završio je 1985. godine, a specijalistički ispit iz interne medicine je položio 1992. godine. Radi u Kliničko bolničkom centru Zvezdara.   Internista Beograd
 • Dr Milutin Miljević Dr Milutin MiljevićGodine 1985. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, na kome je specijalizirao internu medicine, uže područje delovanja je ultrazvučna dijagnostika (ehokardiografija i ehosonografija abdomena). Od 1987. do 1995. godine radio je u Medicinskom centru Glina u kome je bio šef odeljenja interne medicine, a u periodu od 1996. do 1998. u Klinici za kardiologiju ...
 • Dr Branka Arsenović Dr Branka ArsenovićZavšila je medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005 god. U periodu od 2005-2008. godine volontirala je kod prof dr Snežane Đurice u Centru za štitastu žlezdu  i hormonski uzrokovanu osteoporozu KBC “Zvezdara”.   Internista Beograd
 • Prof. dr sc med Zorica Rašić-Milutinović Prof. dr sc med Zorica Rašić-MilutinovićMedicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1974. godine. Magistar nauka (MSc) iz oblasti Endokrinologije postaje 1982. godine. Doktor nauka (PhD)postaje 1998. godine odbranom rada iz oblasti Endokrinologije “Insulinska rezistencija i lipoproteinske abnormalnosti kod bolesnika na hemodijalizi”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.   Internista Beograd
 • Dr Ljiljana Vračarić Dr Ljiljana VračarićSpecijalizaciju je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Takođe ima i položen magistarski ispit iz endokrinologije na Institutu za endokrinologiju KBC. Radila je na Institutu za nuklearne nauke u Vinči, u Domu Zdravlja Zemun kao i u nekoliko eminentnih privatnih klinika . Obavljala je poslove iz oblasti kardiologije i endokrinologije, vodila i savetovalište za dijabetes ...
 • Dr Ivana Kuprešanin Dr Ivana KuprešaninSpecijalista interne medicine i osnivač specijalističke internističke ordinacije KARDIOTONUS, rođena je 1953. godine u Herceg Novom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976 godine da bi nakon diplomiranja od 1978. godine bila zaposlena u Institutu za kardiovaskularne bolesti, kao internista na odeljenju vaskularne hirurgije, Dedinje, Beograd, zaključno sa 2013 godinom kada odlazi u penziju. Doktor ...
 • Dr Darko Vugdelija Dr Darko VugdelijaDoktor Darko Vugdelija završio je medicinski fakultet na univerzitetu u Beogradu 1995. godine. Specijalista interne medicine postaje 2001. dok je zvanje magistra medicinskih nauka stekao 2003. godine. Subspecijalista kardiologije postaje 2007. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je u Kliničkom Centru Srbije, Urgentnom Centru KCS i Kliničko-bolničkom Centru ”Bežanijska Kosa”.   Internista Beograd
 • Prof. dr prim Zora Naumović, MD, PHD, FESC Prof. dr prim Zora Naumović, MD, PHD, FESCZavršila Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. godine, kao jedan od najboljih studenata. Godine  1991. na Medicinskom fakultetu u Beogradu završava specijalizaciju iz interne medicine, a 1997. Godine na istom fakultetu i magistarske studije iz kardiologije. Nakon završenog obaveznog staža zaposlila se u Zdravstvenom centru“ Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu, gde je radila do 2008. ...

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana