Menu
X

Internista Kragujevac

Spisak lekara internista u Kragujevcu.

  • Dr Predrag Đurđević Dr Predrag ĐurđevićMedicinski fakultet u Kragujevcu upisao je 1990.godine i na istom diplomirao 08.07.1996.godine sa prosečnom ocenom 9,86. Po završetku redovnih, dr Predrag Đurđević je upisao poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu školske 1996/97. god. Dana 01.02.1999.godine primljen na mesto asistenta pripravnika na predmetu Patološka fiziologija, a 22.2.1999.godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom“Fagocitna aktivnost leukocita periferne krvi ...

© Copyright 2018-2019 Mediko. Sva prava zadržana