Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Dijagnostički centar Penumbra

ordinacija Sabac

Penumbra je regionalni radiološki dijagnostički centar koji poseduje najmoderniju opremu kao što je Multislajsni skener (MSCT) koji je metoda slojevitog snimanja koja daje detaljan anatomski prikaz preseka ljudskog tela uz značajno smanjenju izloženost zračenju. U dijagnostičkom centru Penubra se radi i magnetna rezonanca koja je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma.

Dijagnostički centar Penumbra

Popa Karana 2, Šabac

tel: 015 68-11-58

penumbra.sabac@gmail.com