Internističko kardiološka ordinacija Sveti Jovan

Specijalistička internističko-kardiološka ordinacija Sveti Jovan opremljena je kompletnom savremenom neinvazivnom dijagnostičkom aparaturom, koja može da prikaže potpunu sliku i stanje kardiovaskularnog sistema, kao i da otkrije početne promene i poremećaje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *