Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Tim poliklinike Dr Brana Kovačević čini 25 stalno zaposlenih lekara i lekara konsultanata specijalista-subspecijalista, 6 medicinskih sestara i jednog administrativnog radnika, koji pružaju usluge pregleda iz oblasti kardiologije, endokrinologije, hematologije, nefrologije, onkologije, prevencije i lečenja tromboze.

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28, Novi Sad

tel: 021 510 555

office@poliklinika-branakovacevic.rs