Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Poliklinika Vujović

Poliklinika Vujović je počela sa radom 2000. godine. Tokom godina su se menjali lekari i specijalnosti (neurologija, fizijatrija, psihijatrija), ali osnovne delatnosti ORL i ortopedija, kao i dr Aleksandra Vujović i dr Zoran Vujović, koji su i osnivači poliklinike nisu i od početka su sa svojim pacijentima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *