Reumatolog Kragujevac

170 Pregleda stranice

Spisak lekara reumatologa u Kragujevcu i ordinacija.

  Prim. dr Gordana Sušić
  Bavi  se dijagnostikom i lečenjem dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom i  drugim oblicima artritisa, sistemskim bolestima vezivnog tkiva i drugim
  Read more.
  Dr. Mirjana Veselinović
  internista-reumatolog   Reumatolog Kragujevac
  Read more.
  Dr Snežana Jovanović
  Rođena je 1955. god u Beogradu. Studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.75. Specijalizaciju
  Read more.
  Dr Sandra Živanović
  Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Postdiplomske subspecijalističke studije iz oblasti reumatologije je završila sa odličnom ocenom
  Read more.