Dr Marija Lazić

Dr Marija Lazić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, gde je 2006. godine završila specijalistički ispit i specijalizaciju iz interne medicine kao i užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije 2010. godine. Radila je na odeljenju pedijatrije, a zatim na internom odeljenju OB Paraćin. Od 2020. godine radi u privatnoj praksi, samostalno i kao […]