Dr med. Dragana Jovanović

Dr Dragana Jovanović je specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije i kliničke imunologije. Od 2009. godine radi na Klinici za alergiju i kliničku imunologiju KCS u Beogradu. Bavi se polikliničim ambulantnim radom i konsultant je za alergijske i imunološke bolesti u KCS. Šef je odseka za alergije i imunodeficijencije u alergološko–imunološkoj laboratoriji i glavne odgovornosti […]