Dr med. Svetlana Popović

Dr Svetlana Popović  je specijalista za infektivne i tropske bolesti. Dr Svetlana ima bogato iskustvo u radu u državnoj i privatnoj praksi. Stručno se usavršavala na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu. U svakodnevnom radu se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja izazvanih mikroorganizmima, bakterijama, virusima, gljivicama, parazitima i lečenjem nejasnih febrilnih stanja. U Poliklinici Vaša […]