Dr Biljana Mitić Krstić

Dr Biljana Mitić Krstić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1988. godine, a specijalistički ispit iz dermatovenerologije je položila 1995. godine na Klinici za kožne i polne bolesti u Beogradu. Od 1988. godine zaposlena je u Opštoj bolnici Ćuprija. Radi na odeljenju za kožne i polne bolesti Opste bolnice Ćuprija. Zvršila je posebne […]

Dr Nenad Đurović

Dr Nenad Đurović je završio osnovne studije 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Zaposlen je u OB Jagodina od novembra 2015. godine. Završio jespecijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2020. godine, a specijalistički staž odradio na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Završio edukaciju ultrazvuka Razvojnog poremećaja kukova beba 2022. godine. Dr Nenad obavlja pedijatrijske preglede […]

Dr Miloš Soković

Dr Miloš Soković je specijalista ginekologije i akušerstva. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 2007. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završio 2020. godine, takođe u Beogradu. Dr Miloš obavlja ginekološke preglede u odrinaciji Sanitas klinik.

Dr Marko Ilić

Dr Marko Ilić je specijalista nefrologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2011. godine. Specijalizaciju iz nefrologije završio je na fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2019. godine. U Opštoj bolnici Ćuprija počeo je da radi 2005. godine. Trenutno radi na mestu subspecijaliste u odeljenju nefrologije sa odsekom hemodijalize. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja nefrologa […]

Dr Marija Lazić

Dr Marija Lazić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, gde je 2006. godine završila specijalistički ispit i specijalizaciju iz interne medicine kao i užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije 2010. godine. Radila je na odeljenju pedijatrije, a zatim na internom odeljenju OB Paraćin. Od 2020. godine radi u privatnoj praksi, samostalno i kao […]

Dr Bojan Marković

Dr Bojan Marković je 2002. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu položio je specijalistički ispit iz Interne medicine 2012. godine, a 2015-2016. upisao je užu specijalizaciju iz oblasti nefrologije. Na Odeljenju nefrologije i hemodijalize u OB u Ćupriji je odbranio je subspecijalistički rad iz oblasti nefrologije. Član […]

Dr Dragan M. Radosavljević

Dr Dragan M. Radosavljević je specijalista ginekologije i akušerstva. Završio Srednju medicinsku školu u Ćupriji, zatim Medicinski fakultet u Beogradu 1991. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je 1998. godine. Dr Dragan obavlja ginekološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.

Dr Jelena Petrović

Dr Jelena Petrović je specijalista pedijatrije. Osnovne studije završila je 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan pripravnički staž obavila je na Vojno medicinskoj akademiji. Volontirala je na Odeljenju neurologije OB Ćuprija 2013-2014. Specijalistički ispit i specijalizaciju iz pedijatrije završila 2019. godine u Beogradu. Od 2020. godine zaposlena u DZ Jagodina, Školski dispanzer. […]

Dr med. Nataša Milutinović

Dr Nataša Milutinović je specijalista neurologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Od 2003. do 2012. godine radila je na poslovima lekara u Službi Opšte medicine i u Službi medicine rada u DZ u Despotovcu. Od 2012. zaposlena je u OB Jagodina u Odeljenju neurologije. Specijalistički ispit iz neurologije položila 2017. godine. […]