Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović

Dr Vladan Vukomanović je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završio i specijalizaciju i subspecijalizaciju. Autor i koautor je brojih publikovanih naučnih radova iz oblasti kardiologije. Član je mnogih udruženja. Aktivno se usavršava na domaćim i stranim kongresima, na kojima je često predavač i izlagač. […]