Dr Mirjana Milanović

Dr Mirjana Milanović je specijalista kardiologije. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2000.godine, a specijalizaciju iz Interne medicine 2016. Godine, takođe u Beogradu. Užu specijalizaciju iz kardiologije, u trajanju od 24 meseca na istom fakultetu je završila 2016.godine. Od 2000. Godine radi u Opštoj bolnici Jagodina, prvo kao doktor medicine u Službi opšte medicine, Dispanzeru […]

Dr Ivica Đurić

Dr Ivica Đurić je specijalista interne medicine i supspecijalista kardiologije iz Beograda sa velikim radnim iskustvom. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Radio je kao lekar Generalštabne ambulante u Beogradu. Bio je komandir sanitetskog odeljenja Garde. Dobio je spomen medalju za učešće u multinacionalnim […]

Dr Zoran Jović

Dr Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Ima završene i doktorske studije i stalno se usavršava na raznoraznim seminarima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Načelnik je Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije i docent na Medicinkom fakultetu VMA, a takođe radi i na poliklinici Vaša kuća zdravlja gde možete zakazati […]