Dr Mirjana Milanović

Dr Mirjana Milanović je specijalista kardiologije. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2000.godine, a specijalizaciju iz Interne medicine 2016. Godine, takođe u Beogradu. Užu specijalizaciju iz kardiologije, u trajanju od 24 meseca na istom fakultetu je završila 2016.godine. Od 2000. Godine radi u Opštoj bolnici Jagodina, prvo kao doktor medicine u Službi opšte medicine, Dispanzeru […]