Dr Marko Ilić

Dr Marko Ilić je specijalista nefrologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2011. godine. Specijalizaciju iz nefrologije završio je na fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2019. godine. U Opštoj bolnici Ćuprija počeo je da radi 2005. godine. Trenutno radi na mestu subspecijaliste u odeljenju nefrologije sa odsekom hemodijalize. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja nefrologa […]

Dr Bojan Marković

Dr Bojan Marković je 2002. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu. Na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu položio je specijalistički ispit iz Interne medicine 2012. godine, a 2015-2016. upisao je užu specijalizaciju iz oblasti nefrologije. Na Odeljenju nefrologije i hemodijalize u OB u Ćupriji je odbranio je subspecijalistički rad iz oblasti nefrologije. Član […]