Prim. dr. sc. med. Vera Cvijanović

Dr Vera Cvijanović je specijalista neurologije. Načelnik je Kliničkog odeljenja za neurologiju u KBC Zvezdara. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih udruženja. Održala je veliki broj predavanja na kongresima širom zemlje. Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Dr med. Nataša Milutinović

Dr Nataša Milutinović je specijalista neurologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Od 2003. do 2012. godine radila je na poslovima lekara u Službi Opšte medicine i u Službi medicine rada u DZ u Despotovcu. Od 2012. zaposlena je u OB Jagodina u Odeljenju neurologije. Specijalistički ispit iz neurologije položila 2017. godine. […]