Dr Marko Mažibrada

Dr Marko Mažibrada je specijalista pneumoftiziologije. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a specijalizaciju iz pneumoftiziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Redovno se usavršava posećujući kongrese od značaja kako u zemlji tako i u inostranstvu. Načelnik je odeljenja u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu. Autor je i […]

Dr Marko Stanković

Dr Marko Stanković je specijalista ginekologije u Beogradu. Osnovne studije i specijalizaciju je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ekspert je u oblasti ultrazvučne dijagnostike i praćenja trudnoće. Član je Lekarske komore Srbije. Kod njega se može zakazati ginekološki pregled i pregled vaskularnog hirurga.

Dr Ivica Đurić

Dr Ivica Đurić je specijalista interne medicine i supspecijalista kardiologije iz Beograda sa velikim radnim iskustvom. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Radio je kao lekar Generalštabne ambulante u Beogradu. Bio je komandir sanitetskog odeljenja Garde. Dobio je spomen medalju za učešće u multinacionalnim […]

Vaša kuća zdravlja

„Vaša kuća zdravlja“ je poliklinika koja se nalazi u Beogradu, na Vidikovcu, između Garden centra i OŠ „Branko Ćopić“, u blizini pijace „Vidikovac“. Poćeli su sa radom 2015.godine kao Specijalistička ordinacija opšte medicine, a od jula 2019.godine posluju kao poliklinika. Stručan i predan tim lekara i medicinskih tehničara je zadužen za brigu o Vašem zdravlju. […]

Dr Tatjana Laketa

Dr Tatjana Laketa je specijalista ginekologije i akušerstva. Svoje radno iskustvo je stekla radeći u privatnim i državnim ustanovama. Redovno se usavršava posećujući razne kongrese od značaja. Kada je u pitanju ginekološki pregled, mnogi nju preporučuju.

Dr Zoran Jović

Dr Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Ima završene i doktorske studije i stalno se usavršava na raznoraznim seminarima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Načelnik je Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije i docent na Medicinkom fakultetu VMA, a takođe radi i na poliklinici Vaša kuća zdravlja gde možete zakazati […]

Dr Matilda Vukićević Sarap

Dr Matilda Vukićević Sarap je specijalista radiologije. Osnovne studije i specijalizaciju završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi i u Vašoj kući zdravlja. Redovno se usavršava u oblasti radiologije posećujući kongrese od značaja. Preporučuje se za pregled rengena.

Dr Nada Komad

Dr Nada Komad je specijalista radiologije u Beogradu. Radi u privatnoj poliklinici Vaša kuća zdravlja. Bavi se dijagnostikom pomoću ultrazvučnih, CT i MR uređaja kao i tumačenjem memografskih rezultata. Obavlja rendgenski pregled i uglavnom je preporučuju.