Vaša kuća zdravlja

„Vaša kuća zdravlja“ je poliklinika koja se nalazi u Beogradu, na Vidikovcu, između Garden centra i OŠ „Branko Ćopić“, u blizini pijace „Vidikovac“. Poćeli su sa radom 2015.godine kao Specijalistička ordinacija opšte medicine, a od jula 2019.godine posluju kao poliklinika. Stručan i predan tim lekara i medicinskih tehničara je zadužen za brigu o Vašem zdravlju. […]

Dr Matilda Vukićević Sarap

Dr Matilda Vukićević Sarap je specijalista radiologije. Osnovne studije i specijalizaciju završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi i u Vašoj kući zdravlja. Redovno se usavršava u oblasti radiologije posećujući kongrese od značaja. Preporučuje se za pregled rengena.

Dr Sandra Cvetković

Dr Sandra Cvetković je specijalista radiologije. Osnovne studije i specijalizaciju je završila u Beogradu, a takođe poseduje i sertifikat o savladanim metodama pregleda perifernih krvnih sudova Vaskularne laboratorije Klinike za vaskularnu i i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Preporučuje se za pregled rendgena.

Dr Nada Komad

Dr Nada Komad je specijalista radiologije u Beogradu. Radi u privatnoj poliklinici Vaša kuća zdravlja. Bavi se dijagnostikom pomoću ultrazvučnih, CT i MR uređaja kao i tumačenjem memografskih rezultata. Obavlja rendgenski pregled i uglavnom je preporučuju.