Dr Marko Mažibrada

Dr Marko Mažibrada je specijalista pneumoftiziologije. Osnovne studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a specijalizaciju iz pneumoftiziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Redovno se usavršava posećujući kongrese od značaja kako u zemlji tako i u inostranstvu. Načelnik je odeljenja u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu. Autor je i […]

Dr Marko Stanković

Dr Marko Stanković je specijalista ginekologije u Beogradu. Osnovne studije i specijalizaciju je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ekspert je u oblasti ultrazvučne dijagnostike i praćenja trudnoće. Član je Lekarske komore Srbije. Kod njega se može zakazati ginekološki pregled i pregled vaskularnog hirurga.