Dr Nada Komad

Dr Nada Komad je specijalista radiologije u Beogradu. Radi u privatnoj poliklinici Vaša kuća zdravlja. Bavi se dijagnostikom pomoću ultrazvučnih, CT i MR uređaja kao i tumačenjem memografskih rezultata. Obavlja rendgenski pregled i uglavnom je preporučuju.