Dr Mirjana Bogić
Alergolog
(0)
Preglede pacijenata sa bilo kojom  vrstom alergije: alergijska  kijavica, astma, koprivnjača, alergija na hranu, alergija na lekove kao i  pacijenata koji imaju vaskulitis, lupus, Wegener- ovu granulomatozu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  1. - Položila ispit iz uže specijalizacije iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  2. - Odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti alergologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  3. - Odbranila magistarski ispit iz oblasti imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  4. - Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Radno mesto: 2005. – Bel Medic 1994. - Direktor Klinike za alergologiju i imunologiju KCS
MORE DETAIL