Dr Branimir Nestorović
Alergolog
(0)
Subspecijalizacija iz pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz pedijatrije. Doktorat iz oblasti alergologije na temu ’’Polenska alergija u dece’’.
MORE DETAIL