Mediko

News · October 2, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 02.10. do 06.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 02.10. do 06.10.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
02.10.23.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
pre podne
zdrava
Utorak
03.10.23.
odsutnapre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Sreda
04.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
uz kukova/ zdrava
Četvrtak
05.10.23.
pre podne
uz kukova/ zdrava
pre podne
bolesna/zdrava
pre podne
zdrava/bolesna
Petak
06.10.23.
pre podne
zdrava do 10h
posle podne
bolesna
pre podne
bolesna
 Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
02.10.23.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
odsutna
Utorak
03.10.23.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
odsutna
Sreda
04.10.23.
posle podne
bolesna
posle podne
uz kukova/ zdrava
odsutna
Četvrtak
05.10.23.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
odsutna
Petak
06.10.23.
posle podne
zdrava/bolesna
posle podne
zdrava
odsutna