9,891 Pregleda stranice

MEDIKO


DIREKTORIJUM LEKARA I ORDINACIJA

Novi lekari

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005. godine, a 2010. godine na istom fakultetu postaje akademski specijalista za digestivni
Specijalista hirurgije sa anesteziologijom. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 1992. godine.
Specijalista opšte hirurgije, specijalista za digestivni sistem. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2001. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije je

Novoupisane ordinacije

Nove ordinacije

Medicus je specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ordinacija Medicus nudi usluge lečenja reumatoloških, neuroloških i ortopedskih stanja, lečenja
Premović stomatologija je specijalistička stomatološka ordinacija koja svoj rad zasniva na stručnom i kvalitetnom pristupu svakom pacijentu pojedinačno. Ordinacija pruža
Alvita Plus Čukljevi
U centru Alvita plus možete da prekontrolišete i očuvate svoje zdravlje i pre same manifestacije bolesti, kao i da povratite

Blog post

Blog

U skladu sa Zakonom o metrologiji (” Službeni glasnik RS”15/16) i  Pravilnicima o overavanju mernih uređaja (“Službeni glasnik RS“ 88/19, “Službeni glasnik RS“
Alvita Plus Čukljevi
Dolezeći prvi put u ordinaciju Aleksandre Maksimović ljudi su obično sumnjičavi. Žele da reše problem i muku koju im zadaju
ranisan povucen
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost o dobrovoljnom povlačenju iz prometa u Republici Srbiji serija lekova