Dr med. Milanka Nikolić

Dr med. Milanka Nikolić je specijalista pedijatrije. Višegodišnje iskustvo u radu sa decom stekla je u privatnoj praksi. Član je Lekarske komore Srbije. U svakodnevnom radu obavlja sistematske preglede dece svih uzrasta, tumačenje laboratorijskih analiza, uzimanje uzoraka i briseva, postavljanje dijagnoze bolesti i lečenje. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati pedijatrijskii pregled kod dr […]

Prim. dr. med. Mirjana Stojković

Prim. dr. med. Mirjana Stojković je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije. Osnovne studije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije. Član je Srpskog tiroidnog društva i Evropskog udruženja endokrinologa. Autor je i koautor velikog broja radova objavljenih […]

Dr med. Miroslav Baždar

Dr med. Miroslav Baždar je lekar opšte medicine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Poseduje više od 20 godina iskustva i redovno se usavršava na kongresima u zemlji i inostranstvu. U svakodnevnom radu obavlja opšte preglede, tumačenje analiza krvi i ultrazvučnu dijagnostiku. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati pregled lekara opšte […]

Mr sci. med. dr Milan Ćirković

Mr sci. med. dr Milan Ćirković je specijalista interne medicine, reumatolog. Osnovne studije završio je na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije. Na istom fakultetu završio je specijalističke studije interne medicine 1996. godine, zatim Magisterijum iz reumatologije 2001. godine i subspecijalizaciju iz reumatologije 2007. godine. Bogato iskustvo stekao je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu gde ima čin […]

Dr med. Rade Ružić

Dr med. Rade Ružić je specijalista pedijatrije. Osnovne studije završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na istom fakultetu završio je Specijalističke akademske studije iz endokrinologije i specijalizaciju iz pedijatrije. Završio je kurs ultrazvuka u pedijatriji, kao i kurs za razvojno savetovalište u organizaciji UNICEFA. Licencirani je predavač prve pomoći. Duži niz […]

Prof. dr. sc. med. Ružica Kozomora

Prof. dr. sc. med. Ružica Kozomora je specijalista maksilofacijalne hirurgije. Osnovne studije je završila na stomatolškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Na istom fakultetu je specijalizirala maksilofacijalnu hirurgiju 1999. godine. Takođe je završila medicinski fakultet u Beogradu, a doktorirala je na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske Akademije 2003. godine. Stručno se usavršavala na Institutu za onkologiju […]

Doc dr. sc. med. Sanja Šarac

Doc. dr sc. med. Sanja Šarac je specijalista pulmologije. Osnovne studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Na istom fakultetu je doktorirala 2016. godine. Od 2003. Godine zapošljena je na  Klinici za pulmologiju VMA kao Specijalista pulmologije. Od 2013. Godine je Docent na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u […]

Prof. dr. sc. med. Sanja Sinjđić Antunović

Prof. dr. sc. med. Sanja Sinđić Antunović je specijalista dečje hirurgije. Osnovne studije medicine završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila specijalizaciju iz dečje hirurgije, a kasnije magistrirala i doktorirala. Učestvuje u edukaciji mladih dečjih hirurga na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je i koautor naučnih radova objavljenjih […]

Doc. dr. sc. med. Saša Cvetković

Dr Saša Cvetković je specijalista ginekologije i akušerstva. Osnovne studije medicine završio je u Prištini 1990. Godine, a Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva 1996.godine. Na istom fakultetu je magistrirao, a kasnije i doktorirao. Iskustvo je stekao radeći kao načelnik klinike za ginekologiju u Prištini. Autor i koautor je nekoliko radova objavljenih u stručnim časopisima. Član […]

Dr med. Saša Dragović

Dr Saša Dragović je specijalista opšte hirurgije. Osnovne studije medicine završio je u Nišu 1997. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je na VMA u Beogradu 2007.godine. Doktorirao je 2010. Godine na Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Bogato radon iskustvo stekao je radom u vojnim bolnicama i ambulantama.  Od 2004. godine radi kao Hirurg […]