Mediko

News · November 6, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 06.11. do 10.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 06.11. do 10.11.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738     
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
06.12.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Utorak
07.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Sreda
08.11.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
uz kukova/zdrava
Četvrtak
09.11.23.
pre podne
uz kukova/zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Petak
10.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
 Dr Ćuk
069/8851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
06.12.23.
posle podne
bolesna
odsutnaposle podne
zdrava
Utorak
07.11.23.
posle podne
zdrava
odsutnaposle podne
bolesna
Sreda
08.11.23.
posle podne
bolesna
odsutnaposle podne
uz kukova/ zdrava
Četvrtak
09.11.23.
posle podne
zdrava
odsutnaposle podne
bolesna
Petak
10.11.23.
posle podne
bolesna
odsutnaposle podne
zdrava

logoped – pre podne Jelena Stefanović

Dr Anđelić bolesna strana popodne