Mediko

News · October 9, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 09.10. do 13.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 09.10. do 13.10.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
09.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Utorak
10.10.23.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Sreda
11.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
uz kukova/ zdrava
Četvrtak
12.10.23.
pre podne
uz kukova/ zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Petak
13.10.23.
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna
pre podne
zdrava
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
09.10.23.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Utorak
10.10.23.
posle podne
zdrava
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Sreda
11.10.23.
posle podne
bolesna
posle podne
uz kukova/ zdrava
posle podne
zdrava
Četvrtak
12.10.23.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
uz kukova/ zdrava
Petak
13.10.23.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
zdrava