Mediko

News · December 11, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 11.12. do 15.12.2023

Nedeljni raspored rada lekara za period od 11.12. do 15.12.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
11.12.23.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Utorak
12.12.23.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Sreda
13.12.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
pre podne
Četvrtak
14.12.23.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
pre podne
zdrava
odsutna,zamena
pre podne
Petak
15.12.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
pre podne
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
11.12.23.
pre podne
zdrava
odsutna,zamena
posle podne
Dr Anđelić
posle podne
zdrava
Utorak
12.12.23.
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
posle podne
Dr Anđelić
posle podne
bolesna
Sreda
13.12.23.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
odsutna,zamena
posle podne
Dr Anđelić
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
Četvrtak
14.12.23.
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
posle podne
Dr Anđelić
posle podne
bolesna
Petak
15.12.23.
posle podne
bolesna
odsutna,zamena
posle podne
Dr Anđelić
posle podne
zdrava

Kada je izabrani lekar odsutan ili ne radi bolesnu stranu, pacijenta prima drugi lekar u smeni izabranog lekara.

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović