Mediko

News · February 12, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 12.1. do 14.2.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 12.02. do 14.02.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
12.02.2024.
odsutnapre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
pre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
Utorak
13.02.2024.
odsutnapre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
pre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
Sreda
14.02.2024.
odsutnapre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
pre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
Četvrtak
15.02.2024.
praznikpraznikpraznik
Petak
16.02.2024.
praznikpraznikpraznik
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
12.02.2024.
pre podne
bolesna
odsutnaposle podne
bolesna
Utorak
13.02.2024.
posle podne
13:30-16 zdrava
16:30-20 bolesna
odsutnaposle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
Sreda
14.02.2024.
posle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
odsutnaposle podne
13:30-16 zdrava
16:30-20 bolesna
Četvrtak
15.02.2024.
praznikpraznikpraznik
Petak
16.02.2024.
praznikpraznikpraznik

Ponedeljak 12.02. Dr Anđelić – bolesna strana 13:30-20h

logoped – pre podne Jelena Stefanović / posle podne Dušanka Karišik