Mediko

News · November 13, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 13.11. do 17.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 13.11. do 17.11.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739        
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
13.12.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
odsutna
Utorak
14.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
odsutna
Sreda
15.11.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Četvrtak
16.11.23.
pre podne
7-10 uz kukov
10:30-13:30 zdrava
pre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
pre podne
zdrava
Petak
17.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
 Dr Polugić 069/8851743Prim dr Miladinović 069/8851738Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak 13.12.23.posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Utorak
14.11.23.
pre podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Sreda
15.11.23.
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 zdrava
Četvrtak
16.11.23.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Petak
17.11.23.
pre podne
zdrava
posle podne
zdrava
posle podne bolesna

Kada je izabrani lekar odsutan ili ne radi bolesnu stranu,pacijenta prima drugi lekar u smeni izabranog lekara.

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović