Mediko

News · January 15, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 15.1. do 19.1.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 15.01. do 19.01.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
15.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Utorak
16.01.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Sreda
17.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Četvrtak
18.01.2024.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
pre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
pre podne
bolesna
Petak
19.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
 Dr Ćuk 0698851739Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
15.01.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
odsutna/zamena
posle podne dr Anđelić
Utorak
16.01.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
odsutna/zamena
posle podne dr Anđelić
Sreda
17.01.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
odsutna/zamena
posle podne dr Anđelić
Četvrtak
18.01.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 zdrava
odsutna/zamena
posle podne dr Anđelić
Petak
19.01.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
odsutna/zamena
posle podne dr Anđelić

logoped – pre podne 7h-13.30h Jelena Stefanović -ne radi 19.1.2024. / Dušanka Karišik posle podne 13.30h-20h