Mediko

News · October 16, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 16.10. do 20.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 16.10. do 20.10.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739  
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak 16.10.23.pre podne bolesnapre podne bolesnaprosle podne bolesna
Utorak
17.10.23.
pre podne zdravapre podne zdravapre podne bolesna / uz kukova
Sreda
18.10.23.
pre podne bolesnapre podne bolesna / zdravapre podne zdrava
Četvrtak
19.10.23.
pre podne uz kukova/ zdravapre podne zdravapre podne bolesna
Petak
20.10.23.
pre podne zdravaposle podne bolesnapre podne zdrava
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović 069/8851738Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak 16.10.23.pre podne zdravaposle podne zdravaposle podne bolesna
Utorak
17.10.23.
pre podne uz kukova / bolesnaposle podne bolesnaposle podne zdrava
Sreda
18.10.23.
pre podne zdrava / bolesnaposle podne bolesnaposle podne uz kukova/ zdrava
Četvrtak 19.10.23.pre podne zdravaposle podne zdravaposle podne bolesna
Petak
20.10.23.
pre podne bolesnaposle podne zdrava / bolesnaposle podne zdrava

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović