Mediko

News · December 18, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 18.12. do 22.12.2023

Nedeljni raspored rada lekara za period od 18.12. do 22.12.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
18.12.23.
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
pre podne Dr Anđelić
pre podne
zdrava
Utorak
19.12.23.
pre podne
zdrava
odsutna,zamena
pre podne
pre podne
bolesna
Sreda
20.12.23.
pre podne
bolesna
odsutna,zamena
pre podne Dr Anđelić
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Četvrtak
21.12.23.
pre podne
uz kukova/bolesna
odsutna,zamena
pre podne Dr Anđelić
pre podne
zdrava
Petak
22.12.23.
pre podne
zdrava
odsutna,zamena
pre podne Dr Anđelić
pre podne
bolesna
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
18.12.23.
odsutna,zamena
posle podne
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Utorak
19.12.23.
odsutna,zamena
posle podne Dr Anđelić
odsutna,zamena
posle podne Dr Anđelić
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Sreda
20.12.23.
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
odsutna,zamena
posle podne
Četvrtak
21.12.23.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Petak
22.12.23.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna

Kada je izabrani lekar odsutan ili ne radi bolesnu stranu, pacijenta prima drugi lekar u smeni izabranog lekara.

logoped – pre podne Jelena Stefanović / posle podne Dušanka Karišik