News · November 20, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 20.11. do 24.11.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 20.11. do 24.11.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738  
Dr Munjiza
069/ 8851-734  
Ponedeljak
20.11.23.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Utorak
21.11.23.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Sreda
22.11.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
uz kukova / zdrava
Četvrtak
23.11.23.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Petak
24.11.23.
odsutnapre podne
zdrava
odsutna
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
20.11.23.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Utorak
21.11.23.
posle podne
zdrava
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Sreda
22.11.23.
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
posle podne
zdrava
Četvrtak
23.11.23.
pre podne
zdrava
posle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
Petak
24.11.23.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
pre podne
bolesna

Dr Anđelić bolesna strana popodne

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović