Mediko

News · October 23, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 23.10. do 27.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 23.10. do 27.10.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
23.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Utorak
17.10.23.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Sreda
24.10.23.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
uz kukova/zdrava
Četvrtak
25.10.23.
pre podne
uz kukova/zdrava
odsutnapre podne bolesna
Petak
26.10.23.
odsutnapre podne
bolesna
odsutna
 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
23.10.23.
posle podne bolesnaposle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Utorak
17.10.23.
odsutnaposle podne
zdrava
odsutna
Sreda
24.10.23.
odsutnaposle podne
uz kukova/ zdrava
odsutna
Četvrtak
25.10.23.
odsutnaposle podne
zdrava
odsutna
Petak
26.10.23.
odsutnaposle podne
zdrava/bolesna
odsutna

logoped – pre podne Jelena Stefanović / posle podne Dušanka Karišik

Dr Anđelić bolesna strana popodne