Mediko

News · January 29, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 29.1. do 2.2.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 29.01. do 02.02.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
29.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Utorak
30.01.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Sreda
31.01.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Četvrtak
01.02.2024.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
pre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
pre podne
bolesna
Petak
02.02.2024.
pre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
pre podne
bolesna
pre podne
7-10 bolesna
10:30-13:30 zdrava
 Dr Ćuk
069/8851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak
29.01.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Utorak
30.01.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava
Sreda
31.01.2024.
posle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
posle podne
zdrava
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
Četvrtak
01.02.2024.
posle podne
zdrava
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 bolesna
posle podne
bolesna
Petak
02.02.2024.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava

logoped – pre podne Jelena Stefanović / posle podne Dušanka Karišik